Program

8:45 Pozdrav sudionika i otvorenje Simpozija

 9:00 – 11:30

 1. dr. sc. Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvatska. Predstavljanje projekta Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom [9-9:20]
 2. dr. sc. Erich Renhart, Vestigia insitut za istraživanje rukopisa, Sveučilište u Grazu, Austrija. VESTIGIA (lat. tragovi) – Institut za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu: iskustva i rezultati nakon 10 godina [9:30-10:15]
 3. prof. dr. sc. Regina Varniene-Janssen, Fakultet komunikacijskih znanosti, Institut za knjižničnu i informacijske znanosti, Sveučilište u Vilniusu, Litva. Metodološka i tehnološka rješenja za digitalizaciju, dugoročno očuvanje i pristup litvanskoj kulturnoj baštini uz pomoć informacijskog sustava Virtual Electronic Heritage System. [10:30-11:15]

11:30 – 12.00 Pauza

 12:00 – 13:30

Kreativni, istraživački i obrazovni potencijali digitalizirane glagoljske baštine, I. dio

 1. sc. Grozdana Franov-Živković, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, doc. dr. sc. Ivica Vigato, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru. Glagoljska vrela u istraživanju svakodnevnog života stanovništva zadarskog područja
 2. prof. dr. sc. Kristijan Juran. Odjel za povijest, Sveučilište u Zadru, Hrvatska. Glagoljski spomenici šibenskog područja
 3. Ivona Despot, doktorski student, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvatska, Ana Pojatina, Ram, Hrvatska. Mrežni portal Pisana baština, virtualne izložbe, proširena stvarnost i drugi kreativni oblici komuniciranja pisane baštine
 4. prof. dr. sc. Nives Tomašević, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvatska. Oprimjerenje digitaliziranih baštinskih sadržaja u mediju tiskane knjige

13:30 – 14:30 pauza za ručak

14:30 – 16:30

Kreativni, istraživački i obrazovni potencijali digitalizirane glagoljske baštine, II. dio

 1. Kristijan Crnković. ArhivPRO, d.o.o., Koprivnica, Hrvatska. Platforma Indigo: digitalni repozitorij, dugoročno očuvanje i prezentacija digitalizirane baštine
 2. Nikolina Peša Pavlović, asistentica, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvatska. Važnost digitalne fotografije u temeljnim tehničkim pripremama projekta digitalizacije pisane baštine
 3. sc. Ante Gverić. Državni arhiv u Zadru, Hrvatska. Suradnja arhiva i akademske zajednice u digitalizaciji, promociji i istraživanju pisane baštine
 4. sc. Vlatka Lemić. Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, Hrvatska. Međunarodna i nacionalna suradnja i projekti u području arhivistike: ICARUS, co:op i druge aktualnosti
 5. dr. sc. Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvatska. Projekti digitalizacije kulturne baštine kao potpora znanstvenim istraživanjima i nastavi na Sveučilištu u Zadru

16:30 – Kava i rasprava o rezultatima simpozija i daljnjem radu na projektu:

 1. Otvoreni sastanak Projekta